NAUCZYCIELE

PROCEDURY

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA PPP  

ZAŁ.1-WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA PPP

ZAŁ.2-WYKAZ UCZNIÓW OBJĘTYCH PPP

ZAŁ.3-EFEKTYWNOŚĆ-POTWIERDZENIE

ZAŁ.4,5-ZGODA NA KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM, PSYCHOLOGIEM

ZAŁ.6-POWIADOMIENIE RODZICA

ZAŁ.7-ARKUSZ DOSTOSOWAŃ

ZAŁ.8-ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZESPOŁU IPET

ZAŁ.9-IPET

ZAŁ.10-PROTOKÓŁ  IPET