O nas

Działamy od 1992 roku i dysponujemy okazałym nowoczesnym budynkiem.

Każda sala lekcyjna jest kolorowa i przyjazna dziecku. Dysponujemy małą i dużą salą gimnastyczną, salką do gimnastyki korekcyjnej, kompleksem boisk sportowych oraz placem zabaw.

Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, dobrze zaopatrzoną bibliotekę oraz czytelnię.

W godzinach od 630 do 1630 zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.

W razie potrzeby, pomocy udziela pielęgniarka szkolna w gabinecie medycznym.

Od kilku lat świetnie funkcjonuje sklepik szkolny, w którym w trosce o zdrowie dzieci nie są sprzedawane chipsy ani napoje gazowane.

Przy szkole funkcjonuje stołówka oferująca duży wybór dań obiadowych – każdy może zjeść to co lubi.

Od roku szkolnego 2011/2012 nauczyciele uczący w klasach 1 – 3 w naszej szkole prowadzą zajęcia z multibookiem wykorzystując tablice interaktywne. Tablice takie wykorzystywane są również podczas lekcji w klasach   4 – 8.

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i pasje, przygotowywać się do konkursów w działających na terenie szkoły różnorodnych kołach zainteresowań, uczestniczyć w zajęciach sportowych i tanecznych lub śpiewać w chórze.

Przywiązujemy ogromną wagę do wychowania patriotycznego, zwłaszcza, że naszym patronem jest wielki Polak i Patriota, Prymas Stefan Wyszyński. Od wielu lat organizujemy Rajd Pamięci, w którym uczestniczą drużyny z sądeckich szkół podstawowych. Rajd prowadzi przez miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie naszego miasta. Sprawujemy patronat nad miejscami pamięci narodowej: grobem powstańca styczniowego Kazimierza Micińskiego i pomnikiem majora Henryka Sucharskiego. Szkołę odwiedzili honorowi goście: ksiądz Stanisław Skorodecki – więzienny kapelan Stefana Wyszyńskiego, Pani Irena Styczyńska – honorowy obywatel Nowego Sącza, ksiądz Zdzisław Peszkowski – Kapelan Rodzin Katyńskich.

W związku z posiadaniem certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” corocznie na wiosnę, odbywa się u nas „Dzień Zdrowej Żywności”, którego głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i nie tylko…

W naszej szkole nie tylko się uczymy ale także bawimy. Samorząd Uczniowski często organizuje dyskoteki z różnych okazji. Tradycyjnie odbywają się coroczne zabawy „andrzejkowe” i karnawałowe.

Organizujemy dla naszych podopiecznych wyjścia do kina i na przedstawienia teatralne, do muzeów i różne ciekawe wystawy. Biblioteka szkolna systematycznie współpracuje z Oddziałem dla Dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej. W ramach tej współpracy nasi uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach, konkursach i spotkaniach z twórcami literatury dziecięcej.

W celu integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym od wielu lat organizujemy imprezy „Światowy Dzień Pluszowego Misia” i „Turniej Sportowy Przedszkolaków”, na które zapraszamy dzieci z wielu sądeckich przedszkoli.

Ponieważ w naszej szkole działają klasy integracyjne, tradycją stało się organizowanie każdego roku „Tygodnia Integracji”, podczas którego odwiedzają nas grupy dzieci niepełnosprawnych z innych placówek, odbywa się wówczas wiele imprez sportowych, zajęcia plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z ks. Stanisławem Olesiakiem -duszpasterzem osób niepełnosprawnych czy Janem Melą -założycielem fundacji „Poza horyzonty”.

„I Ty możesz pomóc” to akcja zbierania plastikowych zakrętek, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dla naszych niepełnosprawnych dzieci, celem pomocy w pokryciu kosztów ich leczenia i rehabilitacji. Dotychczas zebraliśmy ponad 10 ton zakrętek na kwotę 15 tysięcy złotych.

Włączamy się też w różne akcje na rzecz środowiska lokalnego takie jak: „Podziel się”, „Biała niedziela”, „Pluszak w karetce”. Dla środowiska lokalnego organizujemy też różnorakie imprezy i spotkania m.in. „Wigilia dla niepełnosprawnych i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku”, koncerty dla rodziców „Wspaniałych rodziców mam”.

Od października 2012r. w szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”, których uczestnikami są uczniowie z klas 1 – 3.

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów – placówka jest monitorowana, odbywają się szkolenia „Misia Ratownika”, szkolenia pierwszej pomocy, a aktualnie w maju 2013 roku zdobyliśmy certyfikat „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, biorąc udział w ogólnopolskim konkursie, którego celem było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania naszego państwa i społeczeństwa, przeciwdziałanie patologiom, poszanowanie praw jednostki, tolerancja. Konkurs miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Razem z certyfikatem zdobyliśmy tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY.