WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wymagania (kryteria) na poszczególne oceny z przedmiotów na odpowiednim poziomie edukacyjnym danej klasy:

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Uwaga! Pliki zostały spakowane do formatu zip i należy je rozpakować po ściągnięciu na dysk.