DORADZTWO ZAWODOWE

Zawody, co powinniśmy o nich wiedzieć?
 
Taka wiedza pomaga odpowiedzieć nam na pytanie: Czy ten zawód jest dla mnie? Gromadzenie, zbieranie informacji jest ważne także z tego powodu, że wyobrażenia, jakie posiadamy o danym zawodzie, czasem są rozbieżne z tym, co faktycznie w tym zawodzie się wykonuje .
Czytaj , analizuj informacje o zawodach, których nie znasz, które wydają się nam „dziwne”, gdyż takie poszukiwania mogą być dla nas pewną inspiracją, sposobem znalezienia czegoś interesującego dla siebie.

Film „Przymiarka do wyboru zawodu„

 
Gdzie poszukiwać i zdobywać wiedzę o zawodach?
• wyszukiwarka informacji o zawodach,
www.doradztwo.ore.edu.pl, zakładka Wybieram zawód
• Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
• wyszukiwarki zawodów występujących na rynku pracy,
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-
• e-Gazetki o zawodach, http://doradztwo.ore.edu.pl/e-gazetki-o-zawodach/
• czasopisma, na przykład: „Victor gimnazjalista”, „Cogito” lub „Perspektywy”
(polecane głównie maturzystom).
Podsumowanie – warunkiem zdobycia i wykonywania zawodu jest m.in.: uzyskanie określonej wiedzy i kwalifikacji, nabycie określonych umiejętności i wprawy, posiadanie predyspozycji psychofizycznych, odpowiedni stan zdrowia.
 
Moje umiejętności – moje sukcesy.
1. Sukcesy
Pomyśl o chwilach, w których czułeś  zadowolenie ze swojego działania i w których odniosłeś  sukces, wykazałeś się skutecznością, pomysłowością, inicjatywą.
2. Umiejętności
Zastanów się, które umiejętności wykorzystałeś, aby wykonać czynności i odnieść sukces.
3. Cechy charakteru
Zastanów się , jakich cech charakteru potrzebowałeś, aby odnieść sukces.
Zastanów się , co jeszcze zadecydowało o Twoim sukcesie.
 
Motto: Sukces w życiu to suma podejmowanych działań i wykorzystywanych zasobów jakie posiadamy.
 

Obejrzyj film zrealizowany w ramach projektu „Kotwice Kariery”, z cyklu: Moje pasje: Magdalena Sałek

Po emisji odpowiedz na pytanie :
Jak myślisz: komu, czemu, zawdzięcza sukces bohaterka filmu?
 
 
Moje przyszłe sukcesy
1. Sukcesy
Teraz pomyśl, jakie sukcesy chciałbyś  odnieść w przyszłości zawodowej.
Wymień przynajmniej 1.
 
2. Zastanów się:
a. Jakie umiejętności przydałby się do osiągnięcia tego sukcesu.
b. Jakie cechy przydałby się do osiągnięcia tego sukcesu.
c. Jakie jeszcze inne zasoby przydałby się do osiągnięcia tego sukcesu.
 
3. Pamiętaj.
• Praca zawodowa odgrywa w życiu człowieka ogromną rolę, z tego więc względu niezmiernie ważne jest, żeby odpowiadała ona twoim zdolnościom i zainteresowaniom. Praca zgodna z preferencjami i możliwościami przynosi człowiekowi radość i satysfakcję, pozwala czuć się kimś ważnym i  wartościowym. Daje również szansę na realizację swoich potrzeb, pozwala łatwiej znosić niepowodzenia i trudności, przetrwać momenty frustracji. Dlatego ważne jest, żeby wybór odpowiedniej drogi kształcenia był decyzją przemyślaną.
• Wybrany zawód nie jest wyborem na całe życie – bądź gotowy na zmiany.
• Wybieraj zawód dla siebie! Koledzy są ważni, ale każdy jest inny, ma własne zainteresowania, inne ograniczenia. Wybierając zawód, korzystaj ze wsparcia kolegów, koleżanek, rodziców, rodziny, poradni psychologiczno pedagogicznej – wizyta w poradni i fachowa pomoc pedagoga oraz psychologa pomogą ci odpowiedzieć na pytanie: Co chciałbym robić w życiu i co mógłbym robić dobrze? Nieprawdą jest, że każdy z nas może być Einsteinem, ale prawdą jest, że każdy z nas może wybrać zawód, w którym będzie dobry i spełniony.
• Bądź świadom swoich ograniczeń.
• Zdobywaj doświadczenie. Pracuj w różnych miejscach i na różnych stanowiskach.
• Edukacja jest szansą na przyszłość. Uczyć się trzeba przez całe życie.