KALENDARZ 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.       

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r

 

3.       

Ferie zimowe

 12-25  lutego 2024r 

4.       

Egzamin ósmoklasisty

 

14 maja 2024

15 maja 2024

16 maja 2024

5.       

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca -2 kwietnia 2024 

6.       

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

7.       

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

8.       

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.      02 listopada 2023( czwartek )

2.      03 listopada 2023(  piątek)

3.      24 listopada 2023( piątek)

4.      02 stycznia 2024( wtorek)

5.      02 maja 2024 r. (czwartek)

6.      31 maja 2023 r. (piątek)

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny
od pracy

Propozycja dnia wolnego
w szkole od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2023 r.

środa

Wszystkich Świętych

2 listopad 2023( czwartek, piątek)

3 listopad 2023( czwartek, piątek)

   

24 listopada 2023( piątek)

1 stycznia 2024r.

poniedziałek

Nowy Rok

02 stycznia 2024( wtorek)

1 maja 2024 r.

środa

1 Maja – Święto Pracy

——————–

3 maja 2024 r.

piątek

Święto Konstytucji
3 Maja

02 maja 2024 r. (czwartek)

30 maja 2024 r.

czwartek

Boże Ciało

31 maja 2023 r. (piątek)