Patron szkoły

Bł. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski urodził się w 1901 roku – zmarł w 1981 roku. Był rzecznikiem dialogu między Kościołem a państwem. W 1950r. Podpisał porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polski a Episkopatem – pierwszy tego rodzaju akt zawarty między Kościołem a  państwem socjalistycznym. Od 1953r do 1956 przebywał w miejscu odosobnienia (więzienie domowe).

W październiku 1956r. podjął ponownie funkcję prymasa. Odegrał wielką rolę  w łagodzeniu napięć
i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980-1981. Jest autorem wielu prac z  zakresu teologii i  etyki chrześcijańskiej.

Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego odbyła się 12 września 2022 r. w Warszawie w świątyni Opatrzności Bożej.

DEKALOG KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

  2. Myśl dobrze o wszystkich- nie myśl źle o nikim.  Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

  3. Mów zawsze życzliwie o drugich- nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem. 

  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.

  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.

  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.

  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.