Nabór do IV klasy sportowej – piłka nożna chłopców

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 4 klasy-SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  w Nowym Sączu na rok szkolny 2024/2025.

ZAPISY DO KLASY 4 SPORTOWEJ – PIŁKARSKIEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 4 klasy-SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  w Nowym Sączu na rok szkolny 2024/2025.

Podstawa prawna:

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),
  3. Zarządzenie nr 69/2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.

W Szkole Podstawowej nr 20, rusza nabór do oddziału klasy 4 sportowej – piłka nożna na rok szkolny 2024/2025. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest zakwalifikowanie się do niego co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia.

Nasza klasa sportowa będzie pod patronatem Klubu Sportowego Chruślice Nowy Sącz. (piłka nożna).

Uczniom zapewnimy opiekę sportową i wychowawczą wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerską i nauczycielską, bardzo dobrą bazę treningową, możliwość reprezentowania szkoły poprzez udział w turniejach, zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz klubowych krajowych i zagranicznych. Udział w obozach szkoleniowych zimowych i letnich.

Uczniom zapewniamy przyjazną i miłą atmosferę połączoną z dobrą zabawą i nauką.

W ramach oddziału sportowego uczniowie będą realizować tygodniowo 10 godzin zajęć sportowych, w tym 6 godzin szkolenia sportowego z piłki nożnej oraz 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

Termin w postępowaniu Rekrutacyjnym

14.03.2024r. – 9.04.2024r. do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11.04.2024r. – 24.04.2024r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

24.04.2024r. do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

25.04.2024r. – 8.05.2024r. do godz. 15:00 –Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

9.05.2024r. do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.05.2024r. – 23.05.2024r do godz. 15:00 –Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia pisemnego oświadczenia.

27.05.2024r. do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

.

Załączniki do pobrania:

Termin w postępowaniu Uzupełniającym

27.05.2024r. – 5.06.2024r. do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5.06.2024r. – 10.06.2024r. – Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej.

13.06.2024r. do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

14.06.2024r. – 28.06.2024r. do godz. 15:00 –Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

28.06.2024r. do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1.07.2024r. – 31.07.2024r. do godz. 15:00 –Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia pisemnego oświadczenia.

26.08.2024r. do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.