Akty prawne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W NOWYM SĄCZU

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W NOWYM SĄCZU

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEW ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 2 W NOWYM SĄCZU

PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, WYMIANY LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ORAZ DUPLIKATÓW KARTY ROWEROWEJ I DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH