MAŁOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Od dnia 23 października 2023 roku w naszej szkole (zawsze o godzinie 9:00 z wyjątkiem j.polskiego o 13:00) będą odbywały się szkolne etapy Małopolskich Konkursów Przedmiotowych. Harmonogram konkursów można znaleźć na stronie Krakowskiego Kuratorium:  pobierz harmonogram.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału, jednocześnie informujemy, że w konkursach obowiązuje rozszerzony materiał klasy ósmej.  Szczegółowe informacje oraz zadania z poprzednich lat można znaleźć w zakładce strony kuratorium:  konkursy przedmiotowe.

Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest dostarczenie do szkoły najpóźniej w dniu konkursu pisemnej zgody rodziców, której wzór został umieszczony na stronie kuratorium w informacjach poszczególnych konkursów z bieżącego roku szkolnego 2023/2024.