OGŁOSZENIA

Ogłoszenia w roku szkolnym  2023/24

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/24

      Szczegóły wysokości świadczeń dla przedszkola

Szczegóły wysokości świadczeń dla szkoły podstawowej

Ogólne informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Szanowni Państwo!

           W szkołach na terenie miasta Nowego Sącza – w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego skutkującego uwolnieniem do otoczenia jodu radioaktywnego – będzie możliwość profilaktycznego podania uczniom jodku potasu.
Szkoły zostały zobligowane do zebrania informacji i przesłania do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, ile dzieci zostanie objętych profilaktyką jodową. W związku z powyższym proszę  o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

Broszura-informacyjna.pdf

Ulotka dołączona do opakowania informacja dla użytkownika.pdf

Charakterystyka produktu leczniczego.pdf


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/23

      Szczegóły wysokości świadczeń dla przedszkola

Szczegóły wysokości świadczeń dla szkoły podstawowej

Zgłoszenie szkody: instrukcja zgloszenia roszczenia 

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS- Druk

Ubezpieczenie EDU