PROJEKT

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W roku szkolnym 2022/2023 ruszył projekt pod nazwą „Laboratoria przyszłości”, z którego zostało zakupionych wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych jak np. drukarka 3D, okulary 3D i zestawy do robotyki. 

Głównym celem Projektu jest zachęcenie młodzieży szkół podstawowych do rozwijania, pogłębiania i ukierunkowania zainteresowań naukowo – technicznych oraz wsparcie ich indywidualnego rozwoju. Zwrócenie uwagi nauczycieli w szkołach podstawowych na wagę rozwijania uzdolnień technicznych. Rozbudzenie zainteresowań naukowo – technicznych wśród uczniów i ich najbliższego otoczenia.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Zobaczmy jak dzieci łączą naukę z zabawą.