Dyrekcja

mgr Hanna Śpiewak-Chłopkiewicz
Dyrektor
i nauczyciel historii

mgr historii
studia podyplomowe:
zarządzanie oświatą, socjoterapia,
wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Olszyńska
Wicedyrektor
mgr kształcenia zintegrowanego
 studia podyplomowe:
oligofrenopedagogika, logopedia
kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą
mgr Dorota Chronowska
Wicedyrektor
mgr wychowania fizycznego
studia podyplomowe:
zarządzanie oświatą,
oligofrenopedagogika