Rada rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Ewa Waligóra-Dobosz
Sekretarz  – Klaudia Olchawa
Skarbnik – Monika Baziak
 

Rada Rodziców działa w szkole w oparciu o statut R.R. Powołana jest do reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. Radę Rodziców tworzą wybrani przedstawiciele klasowych Rad Rodziców. Z klasowych Rad Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera się Prezydium. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

Rada Rodziców w szkole bierze udział w różnych konkursach (zakup nagród, dyplomów), organizowaniu Mikołaja, dyskotek w szkole, zabawy Karnawałowej, pomaga w zorganizowaniu Święta Szkoły, Dnia Dziecka, dożywiania oraz różnych imprez i problemów wynikających na bieżąco.

Praca wszystkich osób pracujących w Radzie Rodziców jest społeczna.