ZAPISY

 ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ORAZ 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w  Nowym Sączu na rok szkolny 2024/2025.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),
 3. Zarządzenie Nr 73/2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
 4. UCHWAŁA NR LIV/699/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PRZEDSZKOLE

 

Terminy składania wniosków wraz z oświadczeniami:

 

Do 16.02.2024 r. do 15:00 złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025 w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej

01.-29.03.2024 do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załączniki do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami

03.04 – 24.04.2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.04 od godz. 15:00 –  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04 – 08.05 do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – potwierdzenie woli przyjęcia – osobny załącznik

13.05.2024.  do godz. 15:00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

  SZKOŁA PODSTAWOWA

Terminy rekrutacji:

 • Od 1 marca- 31 maja 2024 r. do godz.15.00 – Złożenie ZGŁOSZENIA do szkoły podstawowej, której ustalono obwód wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacyjnych dla dzieci zamieszkujących obwód szkoły.
 • Od 1 – 7 czerwca 2024 r. do godziny 15.00 – Złożenie WNIOSKU o przyjęcie

do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Od 12- 31 czerwca 2024 r. do godz.  00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszonych  wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 01 – 26 lipca 2024r. do godziny 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 29 lipca – 05 sierpnia 2024r. do godziny 1500 – Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 06 sierpnia 2024 r. do godziny 1500  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej ( inny obwód)

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy uczniów klas pierwszych

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Rezygnacja z przedszkola/szkoły

 

INFORMACJA:  ZAPISY NA ŚWIETLICĘ w roku szkolnym 2023/2024

28.08.2023 r.  od  15.00 – 18.00

30.08.2023 r.  od 9.00-12.00

31.08.2023 r. od 9.00-12.00

04.09.2023 r. od 16.00-18.00

 Wnioski do pobrania: 

Pobierz Formularz zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe 2023/2024
 

 

Informacja dla rodziców

Spotkanie wychowawców klas I   z przyszłymi uczniami i ich rodzicami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 16.00 w budynku szkoły.

 

Rekrutacja 2023/2024  – klasy I

W dniu 29 czerwca 2023 roku zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  do klas I na rok szkolny 2023/2024  oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych ( w holu szkoły).

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzeń woli przyjęcia dziecka po ukazaniu się list.

 

INFORMACJA ZAPISY NA ŚWIETLICĘ w roku szkolnym 2023/2024

 

28.08.2023 r.  od  15.00 – 18.00

30.08.2023 r.  od 9.00-12.00

31.08.2023 r. od 9.00-12.00

04.09.2023 r. od 16.00-18.00

 


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ORAZ 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),
 3. Zarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
 4. UCHWAŁA NR LIV/699/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Wyjaśnienia do pkt. 4 uchwały z 2020r.

PRZEDSZKOLE

 Terminy składania wniosków wraz z oświadczeniami: 

01.03 – 30.03 do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

03.04 – 24.04 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.04 od godz. 15:00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04 – 05.05 do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – potwierdzenie woli przyjęcia .

Załączniki do pobrania:

 

 

  SZKOŁA PODSTAWOWA

 Terminy rekrutacji:

Od 1 marca- 31 maja 2023 r. do godz.15.00 – Złożenie ZGŁOSZENIA do szkoły podstawowej, której ustalono obwód wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacyjnych dla dzieci zamieszkujących obwód szkoły. 

Od 1 – 7 czerwca 2023 r. do godziny 15.00 – Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od  09-28 czerwca 2023 r. do godz.  15.00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszonych  wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 29 czerwca – 25 lipca 2023r. do godziny 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Od 26 – 31 lipca 2023r. do godziny 1500 –  Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Od 01 sierpnia 2023r. do godziny 1500  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Załączniki do pobrania: