Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024  – klasy I

W dniu 01 sierpnia 2023 roku zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  do klas I na rok szkolny 2023/2024  oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych ( w holu szkoły).W przypadku rezygnacji z naszej szkoły prosimy o informację, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

Spotkanie wychowawców klas I z przyszłymi uczniami i ich rodzicami odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2023 roku o godz. 16.00 w budynku szkoły.

INFORMACJA ZAPISY NA ŚWIETLICĘ w roku szkolnym 2023/2024

28.08.2023 r.  od  15.00 – 18.00

30.08.2023 r.  od 9.00-12.00

31.08.2023 r. od 9.00-12.00

04.09.2023 r. od 16.00-18.00


Rekrutacja 2023/2024  – klasy I

Spotkanie wychowawców klas I z przyszłymi uczniami i ich rodzicami odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2023 roku o godz. 16.00 w budynku szkoły.

W dniu 29 czerwca 2023 roku zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  do klas I na rok szkolny 2023/2024  oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych ( w holu szkoły).

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzeń woli przyjęcia dziecka po ukazaniu się list.

INFORMACJA ZAPISY NA ŚWIETLICĘ w roku szkolnym 2023/2024

28.08.2023 r.  od  15.00 – 18.00

30.08.2023 r.  od 9.00-12.00

31.08.2023 r. od 9.00-12.00

04.09.2023 r. od 16.00-18

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ORAZ 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),
  3. Zarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
  4. UCHWAŁA NR LIV/699/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  5. Wyjaśnienia do pkt. 4 uchwały z 2020r.

 

PRZEDSZKOLE

 Terminy składania wniosków wraz z oświadczeniami: 

01.03 – 30.03 do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

03.04 – 24.04 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.04 od godz. 15:00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04 – 05.05 do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – potwierdzenie woli przyjęcia .

Załączniki do pobrania:

 

 

  SZKOŁA PODSTAWOWA

 Terminy rekrutacji:
Od 1 marca- 31 maja 2023 r. do godz.15.00 – Złożenie ZGŁOSZENIA do szkoły podstawowej, której ustalono obwód wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacyjnych dla dzieci zamieszkujących obwód szkoły. 
Od 1 – 7 czerwca 2023 r. do godziny 15.00 – Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Od  09-28 czerwca 2023 r. do godz.  15.00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszonych  wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Od 29 czerwca – 25 lipca 2023r. do godziny 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
Od 26 – 31 lipca 2023r. do godziny 1500 –  Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
Od 01 sierpnia 2023r. do godziny 1500  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Załączniki do pobrania: