HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/20244 września 2023Według harmonogramu
Zebrania z rodzicamiOstatnia środa miesiąca

Klasy 1-3 godz.16.00

Klasy 4-8 godz. 17.00

Godziny dostępności nauczycieliWedług harmonogramu 
Zebranie z rodzicami
20 września 2023r.

Przedszkole, klasy 1-8

 •  – Wymagania edukacyjne
 •   – Kryteria oceniania
 •  – Plan lekcji – nauczyciele uczący w klasie
 •  – kalendarz roku szkolnego
 •  – Planowane imprezy
 •  – Bezpieczeństwo w szkole
 •  – PPP
 •  – Uaktualnienie danych
 
29 listopada 2023r.
 
31 stycznia 2024r.

Szkolenie rodziców klas ósmych – egzamin

Ferie świąteczne
23-31 grudnia 2023r.
 
 • Wystawienie przewidywanych ocen
Do 9 stycznia 2024r.
 
 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika.
Do 22 stycznia 2024r.
 
Ferie zimowe
12-25 lutego 2024r.
 
Rada klasyfikacyjna
24 stycznia 2024r.
 

II OKRES

Zebrania z rodzicami

24 kwietnia 2024r.


22 maja 2024r.

Klasy 1-3 godz. 16.00 
Klasy 4-8 godz.17.00

Klasy 1-3 godz. 16.00 
Klasy 4-8 godz.17.00

Godziny dostępności nauczycieliWedług harmonogramu 
Ferie świąteczne wiosenne28 marca-
2 kwietnia 2024r.
 
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.3 czerwca 2024r. 
 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika
Do 12 czerwca 2024r. 
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikującą


Do 5 czerwca 2024r.


Do 13 czerwca 2024r.

 
 •   Konferencja Klasyfikacyjna

14 czerwca 2024r.

 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

23 czerwca 2024r.

 
Ferie letnie

22 czerwca 2024r. – 31 sierpnia 2024r.