PRZEDSZKOLE

Terminy składania wniosków wraz z oświadczeniami: 

01.03 – 30.03 do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

03.04 – 24.04 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.04 od godz. 15:00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04 – 05.05 do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – potwierdzenie woli przyjęcia .

Załączniki do pobrania: