BIBLIOTEKA

Trochę o naszej bibliotece

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej, służącym uczniom, nauczycielom i rodzicom, który pełni rolę kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturalną zgodnie z zadaniami szkoły. Obecnie księgozbiór liczy ok. 9000 książek, 8500 podręczników oraz 130 pozycji na nośnikach elektronicznych; jest on systematycznie wzbogacany zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli. W ostatnim czasie biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o ponad 1000 egzemplarzy książek zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pracownicy biblioteki

mgr Agnieszka Michalik

mgr Joanna Życzyńska

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek: 800 – 1500
Wtorek: 800 – 1500
Środa: nieczynne
Czwartek: 800 – 1500
Piątek: 800 – 1500
W 1996 roku biblioteka otrzymała pierwszy komputer i od tej pory zaczęła wprowadzać dane do bazy w programie MOL-Vulcan, by dwa lata później rozpocząć wypożyczanie komputerowe. Dzięki temu stała się jedną z pierwszych całkowicie skomputeryzowanych bibliotek w mieście.
 
Biblioteka podejmuje różnorodne działania mają zachęcić uczniów do korzystanie z jej zbiorów, sięgania po książki, rozwijania zainteresowań, aktywnego odbioru kultury oraz przygotowania do samokształcenia w kolejnych etapach edukacji szkolnej. Do najważniejszych wydarzeń i imprez organizowanych przez szkolną bibliotekę zaliczyć można m.in.:
 
  • pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki,
  • czytanie biblioteczne (w ramach Dnia Głośnego Czytania),
  • szkolny konkurs „Mistrz pięknego czytania” dla uczniów klas pierwszych,
  • szkolny konkurs fotograficzny „Książka inaczej”,
  • szkolne konkursy plastyczne, literackie, czytelnicze i recytatorskie (a także udział w konkursach międzyszkolnych),
  • Międzyklasowy Turniej Czytelniczy w ramach Ogólnopolskiego Czytania „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz,
  • organizowany przez szkolną bibliotekę Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Książka najlepszym przyjacielem”
  • wystawy o: Janie Marcinie Szancerze, Janie Długoszu, Hansie Christianie Andersenie, patronie szkoły – Stefanie Kardynale Wyszyńskim i in.,
  • wyjścia do PBW i SBP na zajęcia, warsztaty tematyczne oraz spotkania z pisarzami.
 Przy bibliotece działa także mini-kółko teatralne. Jego członkowie przygotowują w nim przedstawienia i scenki teatralne, które prezentowane są podczas imprez czytelniczych. Wszystkie te działania pozytywnie wpływają na stan czytelnictwa w naszej szkole. Od wielu lat średnia wypożyczeń wynosi ok. 14 książek na 1 ucznia. Biblioteka jest chętnie odwiedzana przez uczniów, a także rodziców a nawet dziadków.