ZGODY I OŚWIADCZENIA

1.INFORMACJA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH

2.WIZERUNEK-ZGODA.KLAUZULA INFORMACYJNA

3.WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O UCZNIU

4.OŚWIADCZENIE-RELIGIA

5.OŚWIADCZENIE-WDŻ

6.OŚWIADCZENIA-FLUORYZACJA, WYMAGANIA EDUKACYJNE

7.DANE OSOBOWE UCZNIA. ZMANA DANYCH

8.DYSKOTEKA

9.ZMIANA SZKOŁY-OŚWIADCZENIE

10.NOTATKA Z ROZMOWY Z RODZICEM

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ PPP