KARTA ROWEROWA 2024 r.

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla klas czwartych odbędzie się na lekcjach techniki:
– klasa 4ai – 5.06.2024 r. – 7 lekcja (13:20) w sali nr 7
– klasa 4b – 27.05.2024 r. – 2 lekcja (8:50) sala 35
– klasa 4c – 28.05.2024 r. – 4 lekcja (10:30) sala 32
– klasa 4d – 28.05.2024 r. – 4 lekcja (10:30) sala 1
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest poinformowanie nauczyciela techniki o udziale w egzaminie oraz oddanie podpisanej przez rodziców zgody (karty rozdano uczniom, są również na stronie internetowej szkoły wraz z regulaminem).
             Uczniowie z klas starszych, który chcą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, musza zgłosić się do Pani Agnieszki Poręby, odebrać kartę zaliczeń i wybrać termin z wyżej podanych, kiedy chcą pisać test.
 
                                                                                                                                        Zapraszamy !