ZAPISY DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 ZAPISY DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w  Nowym Sączu na rok szkolny 2024/2025.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),
  3. Zarządzenie Nr 73/2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
  4. UCHWAŁA NR LIV/699/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

   SZKOŁA PODSTAWOWA

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej

  • Od 12- 30 czerwca 2024 r. do godz. 15 00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszonych  wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Od 01 – 26 lipca 2024r. do godziny 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (wywieszenie list w holu szkoły).
  • Od 29 lipca – 05 sierpnia 2024r. do godziny 1500 – Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie potwierdzenia woli skutkuje skreśleniem z listy.
  • 06 sierpnia 2024 r. do godziny 1500  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej ( inny obwód)

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy uczniów klas pierwszych

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Rezygnacja z przedszkola/sz