Projekt Ekologiczny „Las naszym skarbem”

 
Uczniowie naszej szkoły, z klas: 4d, 5a, 5b, 5c, 5d uczestniczyli w zajęciach terenowych w Lesie Falkowskim. Warsztaty związane były z projektem ekologicznym realizowanym w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz 2) Fundusz Ekologii pt.” Las naszym skarbem”. 
Uczestnicy projektu z wielkim zaangażowaniem wykonywali powierzone zadania, m.in. wyznaczanie kierunków świata przy użyciu kompasu oraz obiektów w terenie, dokonywali pomiarów drzew iglastych i liściastych, korzystając z atlasów i kluczy oznaczali drzewa i krzewy leśne, przy użyciu lupy dokonywali obserwacji zaśnieżonej ściółki. Wykonywali plakaty na temat znaczenia drzew dla człowieka i przyrody oraz dowolną techniką ozdabiali ekologiczne torby. Zziębnięci ale zadowoleni wrócili do szkoły, gdzie zjedli smaczną i ciepłą pizze oraz otrzymali upominki w postaci ekologicznych piórników. Twórcom projektu serdecznie dziękujemy. 
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.