Projekt edukacyjny w klasach 3a i 3c – „Przyjaciele na czterech łapach”

Potrzebne książki i materiały uczniowie wypożyczali w bibliotece szkolnej. Klasa 3a zaprosiła do klasy panią weterynarz, która opowiedziała uczniom, jak opiekować się domowymi zwierzętami. Następnie, korzystając ze zdobytej w ten sposób wiedzy, jak również czytając książki o ..zwierzętach domowych, uczniowie tworzyli plakaty i poradniki.

Klasa 3c wypożyczała w bibliotece książki o swoich ulubionych zwierzętach, nie tylko domowych, ale też tych dzikich. Na ich podstawie dzieci zapoznawały się z życiem i zwyczajami zwierząt. Potem wykonywały w grupach lapbooki poświęcone wybranym zwierzętom.

Uczniowie bardzo interesowali się tym tematem, więc chętnie odwiedzali szkolną bibliotekę i wypożyczali książki, poznając  przy okazji jej zbiory. Projekt przyczynił się do podniesienia czytelnictwa, a uczniowie znacznie poszerzyli swoją wiedzę.