Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości”.

Organizatorzy: Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza
oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Temat edycji 2024: Wielobarwne owady

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat


W tegorocznej edycji Przeglądu chcemy zwrócić uwagę na świat owadów żyjących w ogrodach. Są one niewątpliwie pożyteczne, piękne i fascynujące. Należą do nich ważki, pszczoły, trzmiele, biedronki, pająki, osy, motyle, koniki polne i inne.

Cele Przeglądu

1. Uwrażliwienie na piękno natury.

2. Zwrócenie uwagi na znaczenie owadów w ekosystemie.

3. Analiza i poznanie budowy anatomicznej owadów, szukanie środków wyrazu plastycznego odpowiednich dla zilustrowania tematu.

4. Utrwalenie wyjątkowego charakteru i różnic owadów, szukanie odpowiedniej proporcji i skali.

5. Budowanie różnych układów kompozycyjnych lub tworzenie samodzielnych elementów artystycznych.

6. Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych młodych ludzi.

7. Promowanie młodych twórców poprzez stworzenie im warunków do prezentacji swoich osiągnięć.

8. Zapewnienie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń, metod pracy twórczej nauczycieli z dziećmi i młodzieżą.

Technika i format

1. Do Przeglądu można zgłosić prace wykonane w dowolnej technice plastycznej: malarstwo,   grafika, rysunek, witraż, ceramika, tkanina, makramy, szydełkowanie, haftowanie, biżuteria unikatowa, bibułkarstwo, papieroplastyka.

2. Forma pracy: płaska lub przestrzenna.

3. Format pracy płaskiej (techniki rysunkowe i malarskie) maksymalnie: format B 2 (50 x 70 cm).

4. Format pracy przestrzennej – maksymalnie: 50 x 50 cm

5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, nazwa i adres placówki, numer telefonu.

6. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się w KARCIE ZGŁOSZENIA

Prace należy dostarczyć do 3-go kwietnia 2024r., p. Kindze Trojnarskiej (pokój nauczycielski).

Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Ziemi, 22 kwietnia (poniedziałek) 2024 w Galerii Pałacu Młodzieży.

Więcej informacji, REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA na stronie organizatora:

https://palacmlodziezy.pl/2024/01/17/wielobarwne-owady-tematem-osiemnastej-edycji-przegladu-ogrod-piekna-dobra-i-radosci/