Prace plastyczne na świetlicy

Dzieci w świetlicy szkolnej lubią wykonywać różnorodne prace plastyczne. Zapraszamy do galerii i do oglądania prac dzieci uczęszczających do świetlicy na głównym holu naszej szkoły.