PILNE! – REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

Pilne- Rekrutacja Przedszkole

Komisja rekrutacyjna w dniu 25.04.2024r w holu szkoły umieściła listę kandydatów

do Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice dzieci, które zostały przyjęte na podstawie wniosku zobligowani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola ( potwierdzenie do pobrania ze strony internetowej)  w sekretariacie szkoły  do dnia 08.05. do godziny 15.00. Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka wiąże się ze skreśleniem kandydata z lisy przyjętych do przedszkola.