Nabór do 4 klasy sportowej profil piłkarsko-siatkarski

ZAPISY DO KLASY 4 SPORTOWEJ DWUPROFILOWEJ PIŁKARSKO-SIATKARSKIEJ.

 Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 4 klasy-SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
       i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),

Zarządzenie nr 224/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.

W Szkole Podstawowej nr 20, rusza nabór do oddziału klasy 4 dwuprofilowej: Piłka nożna-chłopcy i piłka siatkowa-dziewczęta na rok szkolny 2023/2024. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest zakwalifikowanie się do niego co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia.

Nasza klasa sportowa będzie pod patronatem Fundacji Akademia Sandecja (piłka nożna) oraz STS Sandecja (piłka siatkowa).

Uczniom zapewnimy opiekę sportową i wychowawczą wykwalifikowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej i trenerskiej, bardzo dobrą bazę treningową, możliwość reprezentowania szkoły poprzez udział w turniejach, zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz klubowych.

W ramach oddziału sportowego uczniowie będą realizować tygodniowo 10 godzin zajęć sportowych, w tym 6 godzin szkolenia sportowego z piłki siatkowej lub piłki nożnej oraz 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

Termin w postępowaniu Rekrutacyjnym

17.03 – 12.04 do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

13.04 – 26.04 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

26.04 do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

27.04 – 10.05 do godz. 15:00 –Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

11.05 do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15.05 – 26.05 do godz. 15:00 –Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia pisemnego oświadczenia.

29.05 do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu Uzupełniającym

29.05 – 5.06 do godz. 15:00 –  Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5.06 – 9.06 – Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej.

13.06  do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

14.06  – 28.06  do godz. 15:00 –Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

28.06 do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29.06 – 31.07  do godz. 15:00 –Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia pisemnego oświadczenia.

25.08 do godz. 15:00 –  Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Załączniki do pobrania:

 Regulamin rekrutacji

 Regulamin oddziałów sportowych wraz z załączoną próbą sprawnościową

 Treść Zarządzenia                           

 Rozporządzenie

 Wykaz dokumentów

 Wniosek o przyjęcie do oddziału

 Zgoda rodzica