Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

W roku 2024 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek 21 marca o godzinie 8.00. Zapraszamy wszystkich zapisanych uczniów do wzięcia udziału i sprawdzenia swoich matematycznych możliwości. Zgoda na przetwarzanie danych w związku z konkursem powinna zostać podpisana przez rodziców i doniesiona przed konkursem. Druki znajdują się u nauczycieli matematyki oraz można je pobrać tutaj: Pobierz druk: zgoda_uczestnika_konkursu