Kulig klasy 4b i 4c

Dnia 1 lutego 2024 roku klasy 4b oraz 4c były wraz ze swoimi wychowawcami na kuligu w miejscowości Jaworki (Pieniny). 
Uczniowie uczestniczyli w przejeździe na dużych saniach po Rezerwacie Przyrody Biała Woda. Po kuligu odbyło się pieczenie kiełbasek. Następnie uczniowie mieli czas wolny na gry i zabawy na śniegu (lepienie bałwana, bitwa na śnieżki itp.) Opiekunami byli Bołoz Łukasz, Tomasik Joanna, Pawlik Janusz oraz Kogut Karolina.