Konkursy języka angielskiego dla klas 4-8

Uprzejmie informujemy, że w marcu odbędą się szkolne konkursy języka angielskiego dla klas na poszczególnych poziomach:
klasy 4 – 24 marca godz. 13:20
klasy 5 – 30 marca godz. 14:20
klasy 6 – 22 marca godz. 9:40
klasy 7 – 24 marca godz. 14:10
klasy 8 – 28 marca godz. 14:20
Wszystkie konkursy będą sprawdzały wiedzę gramatyczno-leksykalną na danym poziomie oraz będą testowały umiejętności językowe uczniów z zakresu rozumienia tekstu pisanego i/lub słuchanego.
 Zgłoszenia do udziału w konkursach przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 17 marca.