Egzamin na kartę rowerową

Klasy czwarte przygotowywały się do uzyskania karty rowerowej na lekcjach techniki. Egzamin składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna dla uczniów klas czwartych na lekcjach techniki:
– klasa 4c: 15 maja 2023 r.
– klasa 4a: 16 maja 2023 r.
– klasa 4d: 18 maja 2023 r.
– klasa 4b: 19 maja 2023 r.
– uczniowie z klas 5,6,7 i 8 – 16 maja 2023 r. o godz. 8:00 w sali nr 33
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uzyskania karty rowerowej są w Regulaminie Egzaminu na kartę rowerową, zamieszczonym na stronie szkoły w zakładce.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgoda rodziców (uczniowie otrzymają zgodę w szkole). 
Egzamin na kartę rowerową nie jest obowiązkowy.