Dzień Dziecka w klasie 3c w Pizza Hut i w skansenie.