Świąteczne ozdoby

Na lekcjach techniki klasa 4c wykonywała ozdoby świąteczne. Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych.