ŚWIAT TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne, zwane potocznie plastikami, to materiały, których głównymi składnikiem są związki wielkocząsteczkowe – polimery. Uczniowie klas 5 poznali właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych na lekcjach techniki. Z dostępnych  plastikowych materiałów (opakowań po napojach, jogurtach, nakrętek, rurek, itp.) stworzyli na lekcjach  własnego „stworka” lub pojazd. Oto ich prace klasy 5a, 5c i 5d.